Babadlo - bábkové divadlo

Divadelné predstavenia Brožúra

Babadlo je neštátna, mimovládna organizácia registrovaná na ministerstve vnútra. Vzniklo 1.júna 1995 ako profesionálna kultúrna organizácia, ktorej hlavnou náplňou je tvorba a šírenie divadelného diela.

Ciele divadla:

- poukázať na zmysel existencie bábkového divadla ako jednej z formy umenia spájajúcej viacero výrazových prostriedkov

- šíriť bábkovú tradíciu v šarišskej oblasti

- dať možnosť mladému a dospelému divákovi spoznať čaro bábkového divadla

- dosiahnutie kvality štátnych bábkových divadiel

- vytváranie divadelnej tvorby hlavne pre najmenšieho diváka, aby sa vytvoril prirodzený vzťah k divadlu a tým sa zabezpečil jeho návrat do hľadiska aj v neskoršom veku a dospelosti.

Činnosť divadla:

- tvorba inscenácii pre deti a mládež

- tvorba inscenácii pre dospelých

- verejná produkcia predstavení nielen na domácom javisku, ale po celom Slovensku

- tvorba divadelných projektov v spolupráci s talentovanou mládežou, či telesne a duševne postihnutými

- reprezentácia doma i v zahraničí

Babadlo je jediným divadlom svojho druhu v celom Prešovskom kraji. Svojou tvorbou sa zameriava predovšetkým na detského diváka.

Divadlo sa usiluje priblížiť hlavne pôvodnú slovenskú tvorbu, svetovú klasiku a autorské divadlo.

Prostredníctvom hry a divadla rozvíja cit pre umenie. V divadelnej tvorbe hlavne pre deti kladie dôraz na výtvarné a hudobné spracovanie, prácu s bábkou. V rámci celkovej tvorby sa skôr pridržiavame klasických princípov bábkového divadla a snažíme sa o udržanie bábkového kumštu vodenia rôznych tipov bábok –marionety, javajky, maňušky, manekýni.

Kúpte si lístky na predstavenia,
ktoré vám prináša Babadlo - bábkové divadlo

Kúpiť
lístky

S kým by ste chceli navštíviť Babadlo - bábkové divadlo?

Pozvite niekoho do divadla:

Messenger Pozvať cez Messenger WhatsApp Pozvať cez WhatsApp
Facebook Zdieľať na Facebook Zdieľať Skopírovať odkaz

Ďalšie nezávislé divadlá v Prešovskom kraji