Teátro Neline 1994

Hovorí sa: "Chodí ako bez duše." O divadle s Názvom Teátro Neline by sa však malo hovoriť, že chodí s dušou. Alebo za dušami? Najlepšie by asi bolo povedať, že má svoju dušu - a nie jednu.
Teátro Neline - teda Neline Divadlo je divadlom jednej herečky - (Petro)Nely Dušovej. Má vedľa seba aj duše spriaznené: Mirko(Duša), Janka (Pogorielová-Dušová), Tónko (Duša), Zdenka (Pašúthová), Peťko         ( Tarkay)... Spolu s nimi pripravuje predstavenia pre deti a ich rodičov. Napokon - aj červené auto, ktorým Teátro Neline jazdí po svete, má štyri duše (plus jednu rezervnú). Putuje po cestách a ne- cestách, doma aj v zahraničí a snaží sa pobaviť najmä duše detí. O tie sa treba najviac starať. Nezáleží na tom, kde tieto dušičky bývajú, doma, v škôlke alebo v škole, ani na tom, či sú zdravé alebo zranené, v domovoch sociálnych služieb, deti hendikepované. Práve im prináša Teátro Neline kúsok svojej duše - hravej a otvorenej.

Kúpte si lístky na predstavenia,
ktoré vám prináša Teátro Neline

Kúpiť
lístky

S kým by ste chceli navštíviť Teátro Neline?

Pozvite niekoho do divadla:

Messenger Pozvať cez Messenger WhatsApp Pozvať cez WhatsApp
Facebook Zdieľať na Facebook Zdieľať Skopírovať odkaz

Ďalšie nezávislé divadlá v Bratislavskom kraji