Uhol_92 je profesionálne nezávislé - nezriaďované - divadlo fungujúce v Bratislave. Bolo založené vo februári 2017 Petom Galdíkom, Jakubom Szatinským a Alžbetou Vrzgulou.

Zakladatelia Uhlu sú narodení v roku 1992. Ako príslušníci prvej generácie Slovenskej republiky nazerajú na súčasnosť zo špecifického uhlu pohľadu. Ich tvorba je spoločensko-politickým komentárom, pracujú so živými a angažovanými témami, ku ktorým pristupujú s kritickým odstupom a humorom. Pracujú s vlastnými autorskými aj nedivadelnými textami a remixami už existujúcich dramatických textov.

Ich tvorba sa stretáva s diváckym aj odborným ohlasom, o čom svedčia aj hosťovania na festivaloch a získané rezidencie. Hranice_92 boli vybrané do programu Nájdená budúcnosť festivalu Nová dráma 2018 a Folklore not war hosťovalo na Pohode 2018. vNořen vzniklo na open call pražského divadla Venuše ve Švehlovce. Zastavení získali rezidenciu v Divadle Pôtoň v rámci programu Akcelerátor. Romulus V. bol zaradený do programu festivalu Nová Dráma 2020.

Dramaturgiu Uhlu_92 utvárajú Peter Galdík a Alžbeta Vrzgula ako dvaja profiloví režiséri. K úzkemu okruhu spolupracovníkov patria herečky Lena Libjaková a Katarína Gurová, Martin iso Krajčír (hudba), Zuzana Sehnalová (choreografia), Alžbeta Kutliaková a Dáša Veselovská (výtvarno), Katarína Marková (produkcia) a Alžbeta Gertli (PR).

K paradivadelným aktivitám Uhlu patrí organizovanie debát a prednášok aj nahrávanie podcastov.

S kým by ste chceli navštíviť Uhol_92?

Pozvite niekoho do divadla:

Messenger Pozvať cez Messenger WhatsApp Pozvať cez WhatsApp
Facebook Zdieľať na Facebook Zdieľať Skopírovať odkaz

Ďalšie nezávislé divadlá v Bratislavskom kraji