Divadlo K

Workshop Tvorivé zdroje performera

Divadlo K uvádza Workshop Tvorivé zdroje performera

Divadlo K

Brožúra Viac o divadle a ďalšie predstavenia

Divadlo K spolu so zoskupením Med a prach vás pozýva na intenzívny 5- dňový workshop Tvorivé zdroje performera. Workshop sa uskutoční 8.-12.7.20222 a povedú ho Andrej Kalinka a Milan Kozánek.

Zámerom workshopu je zamerať sa na potenciál tvorivého zdroja performera už priamo v procese tvorby. Jednou z úloh workshopu bude hľadanie zdrojov pre tvorivý proces, ktoré umožňujú otvoriť cesty k rozličným postupom a neprebádaným prepojeniam umeleckého materiálu. Počiatočné impulzy budú vychádzať z anatómie pohybu a tela, z hry na hudobných nástrojoch, z práce s textom alebo tiež výtvarným objektom a materiálom. Pri práci s každou z týchto zložiek má nezastupiteľné miesto rytmus a preto v priebehu rôznych fáz workshopu budeme tento aspekt rozvíjať. Budeme hľadať cesty ako sa oslobodiť od zaužívaných predpokladov a predpokladaných vlastných limitov. Akú úlohu v tomto procese zohráva technika (herecká, pohybová, hlasová atď) a ako pracovať s rozličnými technikami tak, aby v priebehu tvorivého procesu nevytvárali obmedzenia, ale pomáhali objavovať nové možnosti a prístupy.

Obsahom workshopu sú témy komplementárneho umenia (vzťahy, definície, funkcie):
Objekt – socha, predmet, rekvizita
Zvuk – zvuk obrazu, obraz zvuku, živý zvuk vs. zvukový záznam
Nositeľ – účinkujúci, interpret, performer, herec, tanečník, hudobník
Anatómia – z čoho vychádzame
Rytmus – v obraze, pohybe, zvuku, v texte, v tektonike diela
Informácia a symbol – rozlišovanie, použitie

Denný priebeh workshopu: Bude rozdelený do dvoch fáz. V priebehu prvej sa budeme sústrediť na praktické cvičenia, venovať sa fyzickým technikám, základom hudby, ideovej aj teoretickej stránke zložiek komplementárneho umenia. Budeme pracovať s rytmom v jeho rôznych významoch /hudobnom, tektonickom/, oboznamovať sa so základnými funkciami objektov /socha, predmet, rekvizita/ a bližšie sa zoznamovať aj s ostatnými zložkami. V druhej fáze sa budeme venovať tvorivému procesu a výskumu. Budeme spájať hudobný, výtvarný, verbálny a pohybový prejav do kompaktného jazyka a súčasne pracovať s komplementárnosťou skupiny a jednotlivca. Základom tejto fázy bude využitie poznatkov o jednotlivých zložkách, ktoré budeme postupne dostávať do dialógu a učiť sa vnímať ich prepojenia, súhru a vzájomné ovplyvňovanie.

O lektoroch: Andrej Kalinka (libretista, hudobný skladateľ, režisér, performer) a Milan Kozánek (choreograf, tanečník, pedagóg) vystupujú spoločne pod umeleckou platformou c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance).

Kalinka a Kozánek spoločne rozvíjajú umelecký jazyk a novú pracovnú metódu, ktorú nazývajú komplementárne umenie.

Podrobnejšie informácie o workshope nájdete na: https://www.honeyanddust.art/sk/tvorive-zdroje-performera/

Účastnícky poplatok

125,- € EARLY BIRD do 17.6. 2022
150,-€ Regular

Prihlášky posielajte na info@divadlok.sk

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom podujatia.

Čas1800 minút
Kúpiť
lístky

S kým by ste chceli ísť na toto predstavenie?

Pozvite niekoho do divadla:

Messenger Pozvať cez MessengerWhatsApp Pozvať cez WhatsApp
Facebook Zdieľať na FacebookZdieľať Skopírovať odkaz